menu Menu
Yapay Zeka Çağında İhtiyacınız Olan 10 Etkili Liderlik Becerisi  
Yapay Zeka ve Liderlik Gereksinimleri  
Nihat Yayalar Etiket: AI Teknolojileri Tarih: 2 Haziran 2021 0 Yorum
Zero UI: Tasarımın Geleceği için Ne Anlama Geliyor?   Geri Yapay Zeka Online Dünyadaki Kullanıcıları Nasıl Koruyabilir?     İleri

Yapay Zeka Çağında İhtiyacınız Olan 10 Etkili Liderlik Becerisi

Yapay Zeka (AI) ve otomasyon her endüstriyi alt üst etmek ve çalışma şeklimizi sonsuza kadar değiştirmek üzere. Geçmişte karar vericiler koordinasyon, zamanlama ve kısa vadeli veri odaklı kararlar alma gibi idari görevlere önemli miktarda zaman harcarken, AI yakında bu ve diğer karmaşık görevleri üstlenebilecek. Yöneticiler ve liderler artık yapay zekanın teknik rolünü anlamalı ve geliştirme, kişilerarası ve sosyal becerilerden çok uzak olduğu alanlardaki boşlukları doldurmalıdır. Otomasyon, günlük olarak karar vermeyi devraldığından, AI Liderlik becerilerine sahip yeni nesil yöneticiler, yenilikçi düşünme, çalışan gelişimi ve teknoloji ile insanlık arasındaki boşluğu doldurma gibi karar vermenin insani yönlerini içeren daha yüksek düzeyde sorumluluklar üstlenmek zorunda kalacaklar. Aynı zamanda, bir Infosys araştırmasının ortaya koyduğu gibi, iş liderlerinin yapay zekanın gelişiyle kazanacakları çok şey olduğu anlamına gelir. Rapora göre, C düzeyindeki yöneticilerin %90’ı kuruluşta yapay zeka teknolojisinin konuşlandırılmasından ölçülebilir faydalar beklerken, BT sektöründeki karar vericilerin %77’si çalışanların yeni iş rolleriyle çalışmak üzere eğitilebileceğinden emin.

Yapay zekanın avantajları, benimsenmesiyle birlikte getireceği kısa vadeli zorlukları kesinlikle dengeleyecektir. Bu nedenle, mevcut işgücünün otomasyona dayalı bir paradigmaya geçişine öncülük edecek liderlerin, hem makine hem de insan tarafını yönetmek için doğru becerilere sahip olması kritik önem taşımaktadır. Karşınızda, gelecekte gerekli olacak 10 yapay zeka liderlik becerisi:

1- Duygusal Zeka

Duygusal zeka, dinamik çalışma ortamlarında liderlerin sahip olabileceği en değerli becerilerden biridir. Çatışmayı azaltmak ve daha iyi insan etkileşimi için kişinin kendisinin ve başkalarının duygularını tanıma ve yönetme yeteneğidir. Yüksek duygusal zekaya sahip insanlar başkalarıyla bağlantı kurabilir ve empati ve anlayış gösterebilir. Bir Capgemini anketine göre duygusal zeka, yapay zeka çağı için temel bir beceri setidir. Anket, yöneticilerin %74’ünün, duygusal zekanın sahip olunması gereken bir beceri olacağına inandığını ve buna yönelik talebin altı kata kadar artmasının beklendiğini ortaya koydu.

2- Çeviklik

Yapay zekanın her sektöre getirdiği bozulma oranı, iş liderlerinin değişime ayak uydurmasını ve yeni mevcut teknolojileri kullanarak kritik kararlar almaya devam etmesini gerektiriyor. Sadece değişimi benimsemekle kalmamalı, aynı zamanda onu kutlayabilmeli, ekiplerini ayak izlerini takip etmeye motive etmeli ve tanıdık olmayan teknolojiler ve prosedürlerle çalışmalarını sağlayacak yeni beceriler geliştirerek hızla adapte olmalıdırlar. Burada liderlerin değişimi bir yük olarak değil, yeni araçlarıyla büyüme ve yenilik yapma fırsatı olarak görmeleri gerekiyor.

3- Empati

Empati, kendini diğerinin yerine koyma ve dünyayı onların bakış açısından görme yeteneğidir. Son derece empatik liderler, çalışanları ile güven kurabilir ve kuruluş için son derece üretken olabilecek olumlu ilişkiler oluşturabilirler. Çalışanlarına karşı daha fazla empati gösteren yöneticiler, iş performansını iyileştirebilir ve hatta daha yüksek puanlar alabilirler. Empati, çalışanların acı noktalarını anlamak ve ekipler içinde ortaya çıkan çatışmaları çözmek için de gereklidir.

4- Kültürel Zeka

Dünyanın her yerinden farklı kültürel geçmişlere sahip insanlar işyerlerinde dağıldığı için işyerleri giderek daha çeşitli hale geliyor. Bu nedenle, kültürel zeka geliştirmek, çok çeşitli ekipleri yönetmek için temel yapay zeka liderlik becerilerinden biridir. Etkili liderler, farklı bireylerin masaya getirdiği yeteneklerden yararlanırken kültürel sınırları aşıp gelişebileceklerdir. Bu nedenle liderler yalnızca farklı kültürlerin farkında olmak zorunda kalmayacak, aynı zamanda farklı kültürel bağlamlardan insanlarla ilişki kurabilmelidir.

5- Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme

Yapay zeka, mevcut verilere dayalı hesaplanmış kararları herhangi bir insanın yapabileceğinden daha hızlı verebilse ve eğilimleri ve kalıpları görebilse de, tüm temel eleştirel düşünme hala liderlerde kalıyor. Eleştirel düşünme, gerçekleri, bilgileri, verileri ve önceki deneyimleri kullanarak sorunları tüm açılardan analiz etmektir. Mantıksal akıl yürütmenin, bazen sorunlara karşı sezgisel yollar içeren bu yönü, yapay zekanın şu anda yapabileceği bir şey değildir. Aynı şey yaratıcılık ve yeniliği içeren kararlar için de geçerlidir. Kuruluşların, gündemle ilgili kalmak için yeni çözümler ve iş fikirleri geliştirmek için sürekli yenilik yapması gerekir. Bu, AI’nın başa çıkmak için donanımlı olmadığı bir görevdir.

6- Etik yargı

Etik yargı, insana özgü bir beceridir. Yapay zeka, maliyet tasarrufu sağlayan alternatifler ve taktikler bulabilse de, çıkarımlarının sonuçlarıyla uğraşmanın etik yüküne sahip değildir. Etik meselesi etrafındaki tartışmalar, teknolojinin yapabileceklerinden ziyade yapması gerekip gerekmediğine kadar gitti. Bu nedenle etkili liderler, teknolojiyi çevreleyen yönetmelikleri iyi bilmeli ve onu gelişme hızıyla dengelemelidir. Yapay zeka iş sorunlarına çözümler geliştirdiğinde, kuruluşun değerleri, hedefleri ve misyonu ile uyumlu olup olmadığına karar vermek liderlere kalmıştır.

7- Alçakgönüllülük

Büyük liderlerin belirtisi, zorlukların üstesinden gelmelerini sağlayan içlerinde sahip oldukları güven ve alçakgönüllülük dengesidir. Liderlerin, ekiplerinin kapasiteleri konusunda iyi bir temele sahip olmaları ve yorucu zamanlarda bile kendilerini abartmamaları gerekir. Mütevazı liderler ayrıca kendilerini genel başarının en kritik dişlisi olarak değil, ekibin bir parçası olarak görürler. Ayrıca başkalarını parlamaya teşvik etmek için sürekli çaba sarf etmelidirler.

8- Hesap Verebilirlik

Organizasyon yapıları daha katmanlı hale geldikçe ve daha fazla ekip proje bazlı ortaklıklar olarak çalıştıkça, organizasyonlar daha şeffaf ve işbirlikçi hale gelecektir. Liderler ayrıca ekipler tarafından alınan kararların sonuçlarına karşı daha şeffaf ve hesap verebilir hale gelmelidir. Daha geniş anlamda hesap verebilirlik, yapılması gerekene sahip olmak ve başkalarını bu yönde çalışmaya motive etmek anlamına gelir. Liderlerin kendilerini organizasyonun ilkeleri, hedefleri ve etiği ile uyumlu hale getirmeleri de daha önemlidir.

9- Cesaret

Yapay zekanın getireceği bozulma, sistemlerin çoğu yöneticinin yetişebileceğinden daha hızlı bir oranda eskimesine neden olabilir. Bu nedenle, temel yapay zeka liderlik becerilerinden biri, bilinmeyenle yüzleşme ve yeni şeyler öğrenip yeniden öğrenmede hızlı olma becerisidir. Bu nedenle liderler, işleri yapmanın eski yollarını hızla bırakmak ve bazen riskli prosedürleri benimsemek zorunda kalacaklardır. Ek olarak, kendi içlerindeki zayıflıkları fark etme ve bunları öğrenmeye ve düzeltmeye açık olma cesaretine ihtiyaçları olacaktır.

10- Sezgi

Sezgi, hiçbir yapay zekanın eşleşemeyeceği insanlarda doğuştan gelen bir şeydir. Makineler kısa vadede veriye dayalı kararlar verebilirken, uzun vadeli kalıpları değerlendiremez veya yılların deneyimine sahip liderlerin sezgileriyle örtüşebilecek tahminlerde bulunamazlar. Kuruluşun hedeflerine ulaşmasını sağlayan vizyon, iş, politik faktörler ve sosyoekonomik koşullar gibi alanlarda liderlerin sezgilerine ihtiyaç duyar.

Kısaca özetlemek gerekirse; yapay zeka, gelecekteki iş gücü için çok daha kolay otomatikleştirilebilecek görevlerde karar verme sürecini gerçekleştirmek için var olmaktadır. Bu, işletme liderlerini yönetim ve inovasyonun insani yönü ile ilgili daha yüksek sorumluluklara odaklanmak için serbest bırakmaktadır. Yöneticilerin ihtiyaç duyduğu geleceğin yapay zeka liderlik becerileri, uzun vadeli karar verme ve vizyon ile birlikte çalışanları ve teknolojiyi entegre etmeye yöneliktir.

Kaynak: MyGreatLearning

2021 Yapay Zeka artificial intelligence Liderlik Liderlik Becerileri Yapay zeka Yapay Zeka Becerileri yapay zeka çağı yapay zeka teknolojileri


Geri İleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Cancel Yorum gönder