menu Menu
Yapay Zeka Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanmasına Yardımcı Olabilir mi?  
Yapay Zeka (AI) alanı, büyük yatırımlar sayesinde gelişmekte ve ağır ekolojik ayak izleri olan büyük şirketler, faaliyetlerini daha sürdürülebilir kılmak için günümüzde yapay zekayı kullanabilmektedir.
Nihat Yayalar Etiket: AI Haberleri Tarih: 7 Temmuz 2021 0 Yorum
Bilişim Teknolojileri Belirsizliklere Karşı Yapay Zekayı Kullanabilir mi?   Geri İklim Değişikliğini Düzeltmede Yapay Zeka Kullanımı   İleri

Yapay Zeka Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanmasına Yardımcı Olabilir mi?

Yapay Zeka (AI) alanı, büyük yatırımlar sayesinde gelişmekte ve ağır ekolojik ayak izleri olan büyük şirketler, faaliyetlerini daha sürdürülebilir kılmak için günümüzde yapay zekayı kullanabilmektedir.

Yapay Zeka Nedir?

Yapay Zeka veya bizim adlandırdığımız şekliyle AI, herhangi bir makinenin veya bilgisayarın, örneklerden ve deneyimlerden öğrenme, nesneleri tanıma, dili anlama ve bunlara yanıt verme, karar verme ve problem çözme gibi insan yeteneklerini taklit etme yeteneğini ifade eder. Bu farklı yetenekleri bir araya getiren makineler, araba kullanmak gibi karmaşık işlevleri gerçekleştirebilir. Sürdürülebilir bir gelecekle daha uyumlu olmak için yapay zekayı kullanan şirketlerin bazı açıklayıcı örneklerinden bahsetmek gerekirse;

  • Google, kaynağa aç veri merkezlerinin enerji yükünü azaltmak için bir AI modeli kullanarak soğutmanın enerji maliyetini %40 oranında azaltmaktadır.
  • IBM, daha iyi hava tahmini için yapay zekayı kullanıyor ve tahminlerini %30 daha doğru hale getiriyor. Bu, yenilenebilir enerji şirketlerinin tesislerini daha iyi yönetmesine, yenilenebilir enerji üretimini en üst düzeye çıkarmasına ve karbon emisyonlarını azaltmasına yardımcı olur.
  • Kömür yakan ve azot oksit yayan bir kamu hizmeti şirketi olan Xcel Energy, enerji tüketim modellerini daha iyi tahmin etmek ve işletim sistemlerini uyarlamak için yapay zekayı kullanıyor ve böylece verimliliği önemli ölçüde artırıyor (~%20).
  • Bir iklim savunuculuğu düşünce kuruluşu olan Carbon Tracker, uydu görüntülerini kullanarak kömür santrallerinden kaynaklanan emisyonları izlemek için yapay zeka kullanıyor. Uydu verilerini kullanarak, yatırımları daha az yer kaplayan girişimlere yönlendirmeye yardımcı olurlar.

Yapay Zeka, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Nasıl Etkiler?

Yapay zeka, yalnızca çevresel değil, açlığın ve yoksulluğun sona erdirilmesinden sürdürülebilir enerji ve cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına, biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve korunmasına kadar tüm diğer Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynar. Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanan ve Çevre, Ekonomi ve Toplum olmak üzere üç ana başlık altında toplanabilecek toplam 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi bulunmaktadır. Nature Communications’da yayınlanan bir araştırma, yapay zekanın gelişiminin birçok ilerlemeyi nasıl mümkün kılabileceğini ve diğerlerini de engelleyebileceğini inceledi. Sonuç olarak, yapay zeka benzeri görülmemiş fırsatlar sunarken, bunların kullanıldığı çerçeveye bağlı olarak her zaman olumlu bir sonuçla sonuçlanmayabilir. Örneğin: çok az etik incelemeye, şeffaflığa ve demokratik önlemlere sahip bir ülke, yapay zekanın milliyetçiliğe, ayrımcılığa ve demokratik olmayan seçim sonuçlarına yol açmasına yol açabilir. Yapay zekanın gelişimini denetlemek için daha iyi düzenleyici kurumların kurulması gerekir, çünkü gelişimi insanlığın geleceğini güçlü bir şekilde etkileyecektir.

Yapay zeka, enerji emisyonlarındaki azalmaları, CO2 giderimini tespit ederek, daha yeşil ulaşım ağlarının geliştirilmesine yardımcı olarak, ormansızlaşmayı izleyerek ve aşırı hava koşullarını tahmin ederek çevreyi korumaya ve kaynakları korumaya yönelik küresel çabaları hızlandırma potansiyeline sahiptir. Aşağıda, yapay zekanın en acil çevresel zorlukların üstesinden gelmek için nasıl araçlar sağladığına dair örnekler verilmiştir:

İklim değişikliği

Enerji üretimini ve talebini gerçek zamanlı olarak optimize etmek için makine öğreniminin kullanılması; artan öngörülebilirlik ve verimlilik ile daha iyi şebeke sistemleri ve yenilenebilir enerji kullanımına işaret etmektedir.

Biyoçeşitlilik ve Koruma

Yapay zeka, uydu görüntüleri ile birleştirildiğinde arazi kullanımındaki, bitki örtüsündeki, orman örtüsündeki ve doğal afetlerin yansımalarındaki değişiklikleri tespit edebilir.

Okyanus Sağlığı

Yapay zeka, ulaşılması zor veya imkansız olan okyanus konumlarından veri toplayabilir ve böylece türlerin ve habitatların korunmasına yardımcı olabilir. Yasadışı balıkçılık da AI kullanılarak izlenebilir.

Su Sorunları

AI, su bilimcileri tarafından belirli bir coğrafi alanda su kullanımını yansıtmak ve bilinçli politika kararları vermek için hava tahminleri yapmak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kaynak : Earth

ai artificial intelligence climate change İklim ve Yapay Zeka Küresel Isınma Sürdürülebilirlik Sustainability Yapay zeka yapay zeka kullanım alanları yapay zeka teknolojileri


Geri İleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Cancel Yorum gönder