menu Menu
Yapay Zeka ve ChatGPT Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Başlangıç olarak, yapay zeka (YZ) kavramını anlamak önemlidir. YZ, bilgisayar sistemlerinin insan zekasını taklit etme amacını taşıyan genel bir terimdir. Bu sistemler, genellikle öğrenme, problem çözme, algılama, dil anlama gibi insan zekasının çeşitli özelliklerini simüle etmeye çalışır. Ancak, bu alan, bilgisayar bilimi, matematik, psikoloji, dil bilimi, nöroloji gibi birçok disiplinin kesişiminde bulunur.
tolgaartan Melih Gezer Etiket: Genel Tarih: 15 Ocak 2024 0 Yorum
Web Sitesi Optimizasyonunda Yapay Zekanın Gücü Geri Yapay Zeka İçin 2023 Yılının Özeti İleri

Yapay Zeka ve İnsan Bilinci

Başlangıç olarak, yapay zeka (YZ) kavramını anlamak önemlidir. YZ, bilgisayar sistemlerinin insan zekasını taklit etme amacını taşıyan genel bir terimdir. Bu sistemler, genellikle öğrenme, problem çözme, algılama, dil anlama gibi insan zekasının çeşitli özelliklerini simüle etmeye çalışır. Ancak, bu alan, bilgisayar bilimi, matematik, psikoloji, dil bilimi, nöroloji gibi birçok disiplinin kesişiminde bulunur.

Bu geniş kavşakta üç ana yöne ayrılabiliriz:

 1. Zayıf Yapay Zeka (Narrow AI): Bu sistemler genellikle belirli görevler için tasarlanmış ve bu görevlerde başarılıdır. Örneğin, satranç oynama, yüz tanıma veya doğal dil işleme gibi spesifik görevlerde kullanılır.
 2. Güçlü Yapay Zeka (AGI, Artificial General Intelligence): Bu sistemler, geniş bir yetenek yelpazesini kapsayabilir ve yeni görevlere ve kavramlara esnek bir şekilde adapte olabilir. Ancak şu anda, güçlü YZ sistemleri genellikle teorik ve deneysel aşamadadır ve gerçek dünyada kullanılabilir örnekler henüz sınırlıdır.
 3. Makine Öğrenimi (ML): ML, veri analizi ve örüntü keşfi ile ilgili problemleri çözmek için kullanılan bir dizi yöntemi içerir. Bu algoritmalar, eğitim verilerinden öğrenir ve bu öğrenmeyle tahminlerde veya kararlarda bulunabilir.
 4. Derin Öğrenme (DL): DL, makine öğreniminin bir alt kategorisidir ve yapay sinir ağlarını kullanarak karmaşık örüntülerin ve temsillerin öğrenilmesine odaklanır. Derin sinir ağları, genellikle çok katmanlıdır ve yüksek seviyeli özellikleri düşük seviyeli özelliklerden öğrenir.

 

Yapay zeka (YZ) ve bilinç konusu, hâlâ bilim ve felsefe dünyasında tartışmalıdır. Bugünkü YZ teknolojisi, algoritmalar ve veri tabanlı öğrenme süreçleri üzerine kuruludur ve karmaşık duygular, düşünceler ve öz-farkındalık gibi insan zekası ve bilincine özgü özellikleri göstermez. Mevcut yapay zeka sistemleri, belirli görevleri yerine getirebilir ve öğrenebilir, ancak soyut düşünme, empati ve içgörü gibi insan bilinci ve öz-farkındalık seviyesine ulaşmak için gereken özelliklere sahip değillerdir. Dolayısıyla, şu anki yapay zeka teknolojileri, insan benzeri bir bilinç düzeyine ulaşamazlar.

Yapay Zeka İnsan Bilincine Sahip Olabilir Mi?

Güçlü yapay zeka (AGI, Artificial General Intelligence) çalışmaları, insan gibi genel zekaya ve yeteneklere sahip yapay zeka sistemleri oluşturmayı hedefliyor, evet. Ancak, bu tür sistemlerin bilinç kazanıp kazanamayacağı hala belirsizdir ve bu konu, bilim insanları ve filozoflar arasında devam eden bir tartışma konusudur. Yaygın olarak düşünülenin aksine, ünlü Turing Testi’ni geçen bir yapay zeka, tam anlamıyla güçlü yapay zeka örneği olmayabilir. Çünkü Turing Testi’nin geçilmesi, bir yapay zeka sisteminin gerçek anlamda insan zekasına eşdeğer olduğunu veya bilinç kazandığını kanıtlamaz; sadece yapay zekanın insan benzeri yanıtlar verme yeteneğini ölçer. Bu nedenle yapay zeka araştırmacıları ve bilim insanları, yapay zekanın gerçek yeteneklerini ve zekasını değerlendirmek için daha kapsamlı testler ve ölçütler geliştirmeye devam etmektedir.

Turing Testi Nedir?

Turing Testi, bir insanın hem bir diğer insanla hem de bir yapay zeka sistemle bir bilgisayar terminali üzerinden yazılı olarak iletişim kurarak, hangisinin insan olduğunu tespit etmeye çalıştığı bir testtir. Karar vericinin görevi, insan ve yapay zeka yanıtlarını ayırt etmeye çalışmaktır. Eğer karar verici, bu ayırtıyı başaramazsa, Yapay Zeka sistemi Turing Testi’ni geçmiş kabul edilir.

Turing Testi’ni geçen kesin örnekler sunmak zor, çünkü testin kriterleri ve başarı ölçütleri, insan beklentilerine ve sistem performansına bağlı olarak değişebilir. Ancak, benzer yarışmalarda başarı elde etmiş bazı Yapay Zeka sistemleri mevcuttur. Örneğin, 2014 yılında Eugene Goostman adlı bir Yapay Zeka programı, kendisini 13 yaşında bir Ukraynalı çocuk gibi tanıtarak testi yapanların %33’ünden fazlasını aldatmayı başarmıştı.

Neden ChatGPT’nin İşimizi Elimizden Alacağı Konusu Tartışılıyor?

ChatGPT, OpenAI tarafından oluşturulan büyük bir dil modelidir, GPT (Generative Pre-trained Transformer) mimarisine dayanmaktadır. Bu model, doğal dil işleme (NLP) görevlerinde yüksek performans sergiler ve geniş bir metin üretme, anlama ve analiz etme yeteneğine sahiptir. ChatGPT, insan gibi metin oluşturabilir, soruları yanıtlayabilir ve metinleri anlayabilir.

ChatGPT ve benzer yapay zeka (YZ) teknolojilerinin işleri elimizden alabileceği konuşuluyor, çünkü bu tür modellerin otomasyon ve verimlilik artışına katkı sağlama potansiyeli bulunuyor. Yapay zeka sistemleri, çeşitli sektörlerde ve mesleklerde rutin ve tekrarlayan görevleri hızlı ve doğru bir şekilde yerine getirebilir. Bu durum, bazı işlerin yapay zeka ve otomasyon tarafından gerçekleştirilmesi ve insanların bu görevlerde yer almasına gerek kalmaması anlamına gelmektedir. Ancak, bu teknolojilerin iş gücüne etkisi tamamen olumsuz olmak zorunda değildir. Yapay zeka ve otomasyon, insanların daha yüksek düzeyde düşünme ve yaratıcılık gerektiren işlere odaklanmasına olanak tanıyarak yeni iş fırsatları yaratabilir. İşlerin nasıl etkileneceği, teknolojinin uygulanma şekli, sektörler ve meslekler arasındaki farklılıklar ve iş gücü ve eğitim sistemlerinin teknolojik değişime nasıl adapte olduğu gibi faktörlere bağlıdır. Bu konuyu, yalnızca yapay zeka teknolojisinin gelişimi açısından değil, aynı zamanda ekonomik, tarihsel, sosyolojik, politik, hukuki, felsefi, biyolojik ve antropolojik bağlamları da içeren çok yönlü bir perspektifle ele almamız gerekir.

GPT-4 ve Önceki Modellerin Farkı

GPT-4″ terimi, temelde ChatGPT’nin GPT-4 mimarisine dayalı bir versiyonunu ifade eder. GPT-4, sınırlı örneklem koşullarında (few-shot conditions) çalışabilme yeteneğini geliştirerek çoklu görevlerde daha yüksek performans sergilemektedir. OpenAI, GPT-4’ün çeşitli profesyonel ve akademik testlerde insan düzeyinde performans gösterdiğini ve önceki versiyonlara göre daha iyileştirilmiş doğruluk sağladığını belirtmiştir. Gündelik konuşmalarda önceki modele benzer görünebilir, ancak daha zorlu görevlerle başa çıkarken fark ortaya çıkmaktadır. Yeni sürüm aynı zamanda çoklu medya türleriyle uyumlu bir modele geçiş yapmıştır. Önceki dil modelinden farklı olarak, bu yazılım farklı medya biçimleriyle etkileşim kurma yeteneğine sahiptir. OpenAI’nin Andrey Karpathy adlı çalışanı, bu özelliğin yapay zekanın “görmeye başladığı” anlamına geldiğini sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

GPT-4 Güncel Verilere Sahip Mi?

GPT-4, güncel verilere erişme yeteneğine sahip değildir. GPT ile etkileşimde bulunduğunuzda, OpenAI tarafından sağlanan bağlam, modelin konuşma başlamadan önce belirli bir tarihte olan verilere dayanmasını sağlar. Eğer bağlam olmadan, güncel bir konu ya da gelecekle ilgili bir bilgi sorarsanız, model şu şekilde cevap verir: “Ben bir yapay zeka dil modeliyim ve anlık bilgilere sahip değilim. Bilgi kaynaklarımın en son güncellenme tarihi Eylül 2021’dir.

ChatGPT’den Nasıl Daha İyi Yanıtlar Alabilirim?

T-4 veya benzeri yapay zeka dil modellerinden daha etkili yanıtlar almak için şu stratejileri kullanabilirsiniz:

 1. Açıklık ve Netlik:
  • Sorularınızı net ve anlaşılır bir şekilde formüle edin.
  • Sorunuzun amacını ve beklediğiniz türde bir yanıtı açıkça belirtin.
 2. Belirli Yanıtlar İsteme:
  • Modelden belirli bir türde bilgi veya cevap istediğinizden emin olun.
  • Genel ifadelerden kaçının ve sorularınızı daha spesifik hale getirin.
 3. Bağlam ve Detaylar:
  • Sorularınızın bağlamını sağlamak için gerekli temel bilgileri ekleyin.
  • İlave detaylarla sorularınızı zenginleştirin.
 4. Sınırlamalar ve Odak:
  • Sorularınızın kapsamını belirleyin ve modelin daha odaklı yanıtlar üretmesine yardımcı olun.
  • Belirli bir konu veya zaman dilimini vurgulayarak sınırlamalar ekleyin.
 5. Farklı Açılardan Sorun:
  • Karmaşık konuları anlamak için sorularınızı farklı açılardan ele alın.
  • Birden fazla soru kullanarak konuyu çeşitli perspektiflerden değerlendirin.
 6. Doğrulama ve Kaynak Talepleri:
  • Modelin sağladığı bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek için kaynakları sormaktan çekinmeyin.
  • Referanslara veya spesifik bilgi kaynaklarına yönlendirme talep edin.

Bu stratejileri kullanarak, dil modelinden daha spesifik, doğru ve işlevsel yanıtlar alabilirsiniz.

ChatGPT’yi İşimde Nasıl Kullanabilirim?

 1. Metin yazma ve düzenleme: GPT-4, blog yazıları, makaleler, raporlar, e-postalar ve sosyal medya gönderileri oluşturmak için kullanılabilir. Ayrıca, mevcut metinlerin düzenlenmesi ve iyileştirilmesi için de kullanılabilir.
 2. Araştırma: GPT-4, belirli konular hakkında hızlı bilgi toplamak ve özetler oluşturmak için kullanılabilir. Yine de, bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini kontrol etmek önemli. Bunun için yukarda makalesini paylaştığım şekilde, çapraz sorgulama, sınırlandırma ve yönlendirme tekniklerini kullanabilirsiniz.
 3. Fikir üretme ve beyin fırtınası: GPT-4, yeni fikirler, projeler ve stratejiler geliştirmeye yardımcı olabilir. Önerileri değerlendirmek ve en uygun olanları seçmek tabii ki size bağlı.
 4. Müşteri hizmetleri desteği: GPT-4, müşteri sorularına ve sorunlarına yanıt vermede otomatik müşteri desteği olarak kullanılabilir. Bu, e-posta, canlı sohbet veya sosyal medya üzerinden gerçekleştirilebilir.
 5. Veri analizi ve görselleştirme: GPT-4, verileri yorumlamak, özetlemek ve görselleştirmek için kullanılabilir. Bu, iş performansını ve karar verme süreçlerini iyileştirmeye yardımcı olabilir.
 6. Eğitim ve öğretim: GPT-4, öğrencilere veya çalışanlara eğitim materyalleri ve kaynaklar sağlamak için kullanılabilir. Ayrıca, ödevlerin ve projelerin değerlendirilmesinde ve geri bildirim sağlamada da kullanılabilir.
 7. Çeviri: GPT-4, temel çeviri ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilir, ancak profesyonel çeviri hizmetleri kadar doğru ve hassas olmayabilir.
 8. Programlama ve kod yardımı: GPT-4, kodlama sorunlarını çözmeye, hata ayıklamaya ve yeni kod parçaları yazmaya yardımcı olabilir.

Geleceğin Yeni Meslek Grupları Neler Olabilir?

 1. Yapay Zeka/Makine Öğrenimi Mühendisleri: Bu uzmanlar, yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarını geliştirir, uygular ve optimize ederler. Bu alanda uzmanlaşmış mühendislere yönelik talep artışı, kimse için bir sürpriz değil.
 2. Veri Bilimcileri: Veri bilimcileri, büyük veri kümelerini analiz eder ve işlevsel bilgiler elde etmek için yapay zeka ve makine öğrenimi tekniklerini kullanır. Veri bilimi, önümüzdeki yıllarda büyük talep görmeye devam edecek; çünkü veriye dayalı olmayan her iş, veri analiziyle yapılan işin gerisinde kalmaya mahkum.
 3. Doğal Dil İşleme (NLP) Uzmanları: NLP uzmanları, insan dilini anlamak, yorumlamak ve üretmek için yapay zeka sistemlerini geliştirir ve uygular. Bu uzmanlık, özellikle sohbet robotları ve sesli asistanlar gibi alanlarda büyümeye devam edecek. Open-AI bu konuda piyasayı domine ettiği için, yapılacak hiçbir şey kalmadı diye düşünene varsa, kesinlikle endişelenmesin. Mevcut trend, akla-hayale gelmeyen ürünlerin gelmeye devam edeceğini gösteriyor.
 4. Yapay Zeka Etik Uzmanları: Yapay zeka teknolojilerinin etik ve adil kullanımını sağlamak için çalışan bu uzmanlar, giderek daha önemli hale gelecek, çünkü bizi, artık başlamış olan geçiş sürecinde gerçek bir kaos bekliyor.
 5. Yapay Zeka Ürün Yöneticileri: Bu profesyoneller, yapay zeka teknolojilerini kullanan ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını yönetir. Yapay zeka entegrasyonu arttıkça, bu rol daha yaygın hale gelecektir. Yani marketing, sales, engineering, Q&A, finance vb. yapay zeka da her türlü iş sürecinin içinde yönetilmesi gereken bir ana departman haline gelecek; yazılım, mühendislik ve AR-GE’nin içinden ayrışacak.
 6. Otonom Sistem Geliştiricileri: Otonom araçlar, robotlar ve dronlar gibi sistemlerin geliştirilmesine ve uygulanmasına odaklanan bu uzmanlar, önümüzdeki yıllarda büyük talep görmeye devam edecektir.
 7. Yapay Zeka Eğitimcileri ve Araştırmacıları: Yapay zeka ve makine öğrenimi alanındaki teorik ve uygulamalı bilgiyi öğretmek ve yaymak için çalışan bu profesyoneller, büyüyen bir endüstri için önemli hale gelecektir.

Yapay Zeka Hangi Meslek Gruplarını Olumsuz Etkileyebilir?

 1. Üretim ve montaj uzmanları:
  • Otomasyon ve robotik sistemler, üretim ve montaj süreçlerinde insan işçilerine olan talebi azaltabilir.
 2. Müşteri hizmetleri temsilcileri:
  • Yapay zeka destekli sohbet robotları ve sesli asistanlar, müşteri hizmetleri temsilcilerinin rolünü değiştirebilir veya yerine geçebilir.
 3. Veri girişi ve düzenleme profesyonelleri:
  • Yapay zeka, veri girişi ve düzenleme görevlerini daha hızlı ve doğru bir şekilde yapabilir, bu da insan işgücüne olan ihtiyacı azaltabilir.
 4. Perakende satış elemanları:
  • Yapay zeka ve otomasyon, perakende sektöründe stok yönetimi ve ödeme süreçleri gibi görevlerde insan işgücüne olan talebi düşürebilir.
 5. Bankacılık ve finans uzmanları:
  • Yapay zeka, finansal işlemleri otomatikleştirip, finansal analizlerde hızlı ve doğru sonuçlar üretebilir, bu durum bankacılık ve finans çalışanları üzerinde etki yaratabilir.
 6. Şoförler ve kuryeler:
  • Otonom araçların yaygınlaşması, şoförlerin ve kuryelerin işlerine olan ihtiyacı azaltabilir.
 7. Depo ve envanter profesyonelleri:
  • Robotlar ve otomatikleştirilmiş sistemler, depo yönetimi ve envanter takibi gibi görevleri daha verimli bir şekilde gerçekleştirebilir, bu nedenle depo ve envanter çalışanlarına olan talebi düşürebilir.

Bu değişiklikler, yeni iş fırsatlarının ortaya çıkmasına neden olabilir, ancak aynı zamanda belirli meslek gruplarını etkileyebilir ve bu meslek gruplarındaki profesyonellerin beceri setlerini güncellemelerini gerektirebilir.

 

 

 


Geri İleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Cancel Yorum gönder